Súkromné Hodiny spevu a klavíra

Občianske združenie DORY, organizuje spevácke a klavírne kurzy pod vedením Lenky Brodecovej.

Mgr. art. Lenka Brodecová  DiS. art. 

Sa spevu venuje od útleho detstva. Štúdiu operného spevu sa začala venovať na Konzervatóriu v Žiline a po jeho absolvovaní pokračovala v štúdiu ďalej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a Akadémii umení v Banskej Bystrici. Momentálne sa venuje koncertnej a pedagogickej činnosti, ktorou sa zaoberá od roku 2013.

Súkromné hodiny spevu

Súkromné hodiny klavíra