Plavecké kurzy dory


Dory občianské združenie každoročne organizuje kurzy plávania pod vedením inštruktorov a trenérov, ktorý zábavnou formou vedú lekcie plavánia pre deti a mladež. 

Baby plávanie

od 6 mesiacov do 3 rokov

V skupine je zaradených 6 deti podľa veku tak aby vekový rozdiel neprekážal pri výuke a lekcie mohli byť vedené adekvátne k schopnostiam celej skupiny. 

 

Začiatočníci

od 3 do 15 rokov

Kurz je určený pre deti od 3 rokov, ktoré len začínajú s plávaním, kde hravou formou pod vedením kvalifikovaného inštruktora sa bližšie zoznámia s vodou a naučia sa základné plavecké zručnost.

Pokročilý

od 3 do 15 rokov

Tento kurz je určeny pre deti, ktoré už zvládli základne plavecké zručnosti a ďalej možu rozvíjať svoje  plavecké techniky a zručnosti

 

 

Plavci

od 3 do 15 rokov

Ide o plavecký kondičný tréning pre plavcov ktorý už ovládajú všetky plavecké spôsoby zameraný na zlepšenie kondície, motoriky a flexibility.   

 

Baby plávanie

Pre koho ? Pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov a ich rodičov. 

Čo to je ?

Plávanie s rodičom pre najmenších je súbor rôznych pohybových aktivít vo vode v malom kolektíve v príjemnom prostredí s profesionálnými inštruktormi .Všetky tieto aktivity vedú k adaptácií detí na vodné prostredie, k zlepšeniu fyzio motoriky, socializácií za pomoci hry a využívaním rôznych detských riekaniek a piesní. V skupine je zaradených 6 deti podľa veku tak aby vekový rozdiel neprekážal pri výuke a lekcie mohli byť vedené adekvátne k schopnostiam celej skupiny.

Čo vás na kurze čaká: 

 Celý kurz je organizovaný tak aby ste mali dostatok času na prezlečenie a vysušenie, na kurze je prítomná asistentka ktorá sa postará podľa potreby o vaše dieťatko v čase keď sa prezliekate.  Cielená výuka v bazéne trvá  30 - 35 minút, po lekcií budete mať 5 až 10 minút na ľubovoľné hry alebo relaxáciu v bazéne. Po osprchovaní môžete na cca 10 minút využiť návštevu sauny aj s dieťaťom, ktorá je teplotne upravená tak aby tento pobyt bol pre vás a vaše dieťa príjemný. V priestoroch je k dispozícií fén na sušenie vlasov a takisto malá hernička kde sa dieťatko môže pred a po hodine zabaviť s hračkami. 

 

Skupiny: 1-  krát týždenne 

1. 6 mesiacov - 9 mesiacov 

2. 9 mesiacov - 12 mesiacov 

3. 12 mesiacov - 15 mesiacov 

4. 15 mesiacov - 18 mesiacov 

5. 18 mesiacov - 21 mesiacov 

6. 21 mesiacov - 24 mesiacov 

7. 24 mesiacov - 27 mesiacov 

8. 27 mesiacov - 30 mesiacov 

9. 30 mesiacov - 33 mesiacov 

10.33 mesiacov - 36 mesiacov

 

Plávanie začiatočníci

Pre koho? Pre deti od 3 rokov, ale nie je podmienkou aby dieťa malo skúsenosti s plaveckými kurzam. Kurzy prebiehajú bez asistencie rodiča vo vode. Lekcie sú vedené tak aby ich deti zvládli a mohli sa naučiť nové zručnosti.  

Čo je to ?

Plávanie pre začiatočníkov je určené pre deti od 3 rokov, ktoré len začínajú s plávaním, pod vedením kvalifikovaného inštruktora.V týchto kurzoch sa deti hravou formou adaptujú na vodné prostredie a osvoja si základné plavecké zručnosti. Vyuka prebieha formou hier ktoré si deti zamilujú a budú sa tešiť na každú ďalšiu lekciu. V skupinách sú deti zaradené podľa ich schopností a zručností ktoré už ovládajú a v malom počte, čo zabezpečuje individuálny prístup podľa potrieb dieťaťa, tak aby dieťa napredovalo a učilo sa s chuťou a radosťou. 

 

Čo vás v kurze čaká 

Cieľom týchto kurzov je v prvom rade aby mali deti radosť s plávania a tešili sa na vodu, inštruktorov a kamarátov z kurzu. A pritom sa adaptovali na vodné prostredie a osvojili si základné plavecké zručnosti. Lekcia trvá 45 - 50 minút, obsahuje rozcvičku na suchu, plaveckú výuku a samozrejme kopec hier a na záver aj pár minút na to aby si dieťa samé zvolilo s čím sa chce vo vode hrať a čo by si chcelo vyskúšať. 

Pokročilí

Pre koho? Pre všetky deti ktoré majú chuť sa učiť plávať a majú za sebou osvojenie základných plaveckých zručností a adaptáciu na vodu a radi chodia do kolektívu. Cieľom týchto kurzov je zdokonaľovanie nadobudnutých zručností a postupná výuka plaveckých spôsobov. Rodičia majú možnosť sledovať šikovnosť svojich detí a pokroky ktoré urobili. Vďaka postupnosti a nízkom počte detí v skupinách vzniká na kurzoch rodinná atmosféra ktorá napomáha rýchlejšiemu napredovaniu detí a vytvára všeobecnú pohodu pri výuke. 

Čo je to ?

Plávanie je určené pre deti, ktoré si už osvojili základné plavecké zručnosti a chcú ďalej zdokonaľovať plavecké techniky. Tréneri pomocou rôznych hier a cvičení postupne rozvíjajú zručnosti detí tak aby trénink nebol priveľmi náročný a zároveň aby deti napredovali v plávaní. Deti si začínajú osvojovať nové plavecké techniky a učiť sa plavecké spôsoby. Rešpektujeme fakt že tento proces je individuálny preto každé dieťa napreduje svojím tempom. Naším cieľom však stále ostáva radosť s plávania a našich stretnutí na kurzoch. 

Čo vás na kurze čaká ?

Lekcia trvá 45- 50 minút, pred plávaním sa krátko rozcvičíme , a na konci hodiny majú deti pár minút na  ľubovoľnú činnosť ktorá ich baví, alebo ktorú by si chceli skúsiť. V každom kurze deti dostanú dostatok času na to aby sa stihli osprchovať, prezliecť sa a vysušiť,  v prípade potreby našu asistenciu. 

 


Plavci

Pre koho ? Pre deti a mládež do doby kým ich plávanie v kolektíve bude baviť a budú mať z neho radosť. Cieľom kurzov je zlepšovať celkovú plaveckú zdatnosť, a celkovú kondíciu. V skupinách je nízky počet plavcov čo zabezpečuje individuálny prístup.

 

Čo je to ?

Tento program je určený pre deti a mládež, ktoré už ovládajú plavecké spôsoby a majú chuť sa zdokonaľovať. Na kurzoch sa zameriavame na techniku plávania, zlepšenie celkovej kondície, flexibility, koordinácie. Plávanie vo všeobecnosti priaznivo vplýva na držanie tela, pomáha pri rehabilitácií, pôsobí regeneračne a relačne a  zlepšuje metabolizmus, čím predchádza obezite. V príjemnom kolektíve si deti vytvárajú pozitívny vzťah k športu, ktorý má dlhodobo priaznivý vplyv na kvalitu ich života  a do budúcna vytvára u detí návyk pravidelného pohybu z ktorého majú radosť s ktorý ich baví.

Čo vás na kurze čaká 

Lekcia trvá 50 minút, pred plávaním sa plavci rozcvičia a po výuke majú pár minút vyplávania pri ktorom zrelaxujú po tréninku. Snažíme sa aj väčším plavcom vytvoriť komornejšiu atmosféru a lekcie viesť tak aby boli zaujímavé a plavci sa tešili na ďalšie stretnutie.